Správny výber spojovacích prvkov na upevnenie tepelnej izolácie fasád v zatepľovacích systémoch ETICS

Za akým účelom by sa mali použiť mechanické upevňovacie prvky na upevnenie tepelnej izolácie fasád?
 
schema_zateplenia 

Podľa európskeho hodnotiaceho dokumentu EAD 330196-01-0604 , ohľadom plastových spojovacích prvkov na upevnenie systémov ETICS, je ich hlavnou úlohou poskytnúť dodatočnú ochranu izolačnej vrstvy proti silám sania vetra (silam vytrhávajúcim izolačný systém zo steny budovy). Upevňovacie prvky tiež prenášajú tepelné zaťaženie spôsobené zahrievaním a chladením zateplenej fasády. Navyše chránia pred účinkami nesprávnej prípravy podkladu na lepenie tepelnoizolačných dosiek, ako je nedostatočná penetrácia podkladu alebo zanechanie starej omietky či odlupujúcich sa fasádnych farieb.Zaisťujú vysokú bezpečnosť montáže systému vďaka vysokej odolnosti voči vytrhnutiu z podkladu, primeranej tuhosti dosky a vysokým parametrom pretiahnutia izolačným materiálom.

Ďalšími funkciami spojovacích prvkov je zabezpečenie nízkej bodovej tepelnej vodivosti a dodatočného vystuženia celého lepeného spoja zvýšením trecích síl medzi jednotlivými vrstvami ETICS. Mali by ste pamätať, že mechanická montáž môže prebehnúť najskôr 48 hodín po nalepení tepelnoizolačných dosiek na stenu.

 

Správny výber typu upevňovacieho prvku

Mechanické spojenie tepelnoizolačných materiálov (polystyrén alebo minerálna vlna) s konštrukciou obvodovej steny budovy si vyžaduje plánovanie a vhodný výber spojovacích prvkov v závislosti od typu podkladu a tepelnoizolačného materiálu.

Podklad:

  1. Najprv je potrebné definovať typ objektu – či to má byť novostavba alebo modernizovaná budova. Pri novostavbách možno predpokladať, že hrúbka lepiacej malty spájajúcej polystyrénové dosky alebo vlnu s podkladom steny je cca. 10 mm. Pri modernizovaných objektoch treba na mieste overiť druh a stav podkladu a posúdiť jeho únosnosť (vykonanie skúšky vytrhnutia). Treba zistiť hrúbku starej omietky a skontrolovať jej priľnavosť, o to viac, že pri starších budovách často chýba kompletná projektová a stavebná dokumentácia.
  2. Ďalším krokom je určenie kategórie podkladu A, B, C, D alebo E, ku ktorému bude pripevnený tepelnoizolačný systém ETICS, definovanej v EAD 330196-01-0604 – Európskom hodnotiacom dokumente „Plastové príchytky na upevnenie izolačnej vrstvy tepelnej izolácie vonkajšej steny“ (alebo v ETAG 014 – Pokyny pre európske technické posúdenia). Nová generácia spojovacích prvkov je navrhnutá tak, aby spĺňali požiadavky na pevnosť vo všetkých podkladoch (triedy A, B, C, D, E), takže nie je potrebné na ten istý objekt používať iné spojovacie prvky pre rôzne podklady.

 

A B C D E
beton tehla_kermamicka duta_keramicka kamenivo_LAC porobeton
Betón
C12/15
C16/20 do C50/60
Plná keramická tehla,
plná silikátová tehla
Dutá silikátová tehla KSL, dutá keramická tehla HLZ, pórovitá dutá tehla, keramický blok Prvky na ľahkom kamenive LAC Pórobetón
AAC2,
AAC7

 

Tepelnoizolačný materiál:

  1. Potom sa v závislosti od plánovanej tepelnej izolácie vyberie spojovací prvok s ohľadom na materiál kolíka. Na upevnenie EPS a XPS, bieleho a grafitového polystyrénu sa používajú mechanické príchytky s plastovým kolíkom alebo oceľovým kolíkom, zatĺkané alebo priskrutkované. Na upevnenie izolácie z minerálnej vlny MW sú vhodné len spojovacie prvky s s kovovým kolíkom. V prípade niektorých systémov ETICS na báze minerálnej vlny, napr. lamelovej vlny, ich Technické posúdenia odporúčajú aj použitie prítlačnej dosky so zväčšenou prítlačnou plochou tepelnej izolácie k podkladu typu TDX-90 alebo TDX-140 ( mm). Toto riešenie sa používa na zvýšenie odolnosti upevňovacieho prvku proti pretiahnutiu jeho dosky mäkkým tepelnoizolačným materiálom.

 

eco-drive-8 wktherm-s-8
Plastový upevňovací prvok s plastovým kolíkom – FIXPLUG Plastový Upevňovací Prvok S Kovovým Kolíkom – WKTHERM S

 

  1. Potom sa určí hrúbka tepelnoizolačného materiálu.
  2. Dôležitý je spôsob montáže upevňovacích prvkov. Povrchová montáž (viditeľná) je charakterizovaná lícovaním dosky s povrchom z polystyrénu alebo fasádnej vlny. Zapustená montáž (skrytá) spočíva v zapustení upevňovacieho prvku 20 mm do tepelnoizolačnej vrstvy a jeho prekrytie hotovou zátkou z príslušného tepelnoizolačného materiálu – tieto miesta v žiadnom prípade nevypĺňajte zvyškami lepiacej malty. Zapustená inštalácia sa vykonáva pomocou špeciálnej plastovej (pre EPS) alebo kovovej (pre minerálnu vlnu) frézy. Vďaka tomuto riešeniu sa získa dodatočná tepelná ochrana budovy.

 

povrchova_montaz povrchova_montaz_skryta
Povrchová montáž (viditeľná) Montáž a zapustená (skrytá)

 

Výber dĺžky upevňovacích prvkov

Výpočet dĺžky upevňovacieho prvku vychádza zo súčtu hrúbky tepelnej izolácie (v prípade zapustenej montáže je hodnota o 20 mm nižšia), hrúbky lepiacej malty, hrúbky prípadnej starej omietky (v starých budovách) a efektívnej hĺbky ukotvenia upevňovacieho prvku (hodnota vyčítaná z dokumentácie k produktu, pre každý upevňovací prvok môže byť iná).


Výber počtu upevňovacích prvkov

Posledným krokom je výpočet minimálneho počtu upevňovacích prvkov na každý m2 fasádneho zatepľovacieho systému. Ich počet závisí od rozmerov objektu, jeho polohy, kategórie terénu či materiálu stien a druhu použitej tepelnej izolácie. Pri výpočtovom postupe, realizovanom podľa veternej normy pre väčšie budovy, sa fasáda konkrétnej budovy rozdelí na tzv. veterné zóny, kontroluje sa tlak vetra na každej z nich a vypočíta sa počet upevňovacích prvkov pre každú z nich. Pri drobných stavbách sa zjednodušene predpokladá odporúčaný minimálny počet upevňovacích prvkov v závislosti od výšky stavby a druhu tepelnoizolačného materiálu zatepľovacieho systému.
Potrebu použitia upevňovacích prvkov, ako aj ich typ, počet a usporiadanie by mal definovať technický projekt alebo zvolený zatepľovací systém na základe predpokladaných návrhových zaťažení. Počet upevňovacích prvkov sa zodpovedajúcim spôsobom zvýši pre okrajovú zónu fasády minimálne o 20 % a maximálne o 50 % (šírka zóny je určená zmluvne vo vzťahu k 1/8 šírky užšej strany budovy; mala by byť v rozmedzí od 1 do 2 m).