Ako zákazníkom uľahčiť nákup

Najdôležitejší je produkt. Zameriavame sa na kvalitu, funkčnosť a zvyšovanie parametrov, vďaka čomu získavame stále väčšiu ergonómiu práce. Je však v celom pracovnom procese dôležité, v akom obale sa nachádza výrobok?
 

Ponuka pre každého

Ponuka stavebných spojovacích materiálov je mimoriadne široká, rovnako ako konfekcia, do ktorej bola oblečená. Kedysi obľúbené papierové tašky dnes boli doplnené o kartónové škatule, blistre, vrecká. Farebné obaly lákajú k nákupom, no nielen. Obsahujú dôležité informácie, užitočné pri výkonnej práci.

Konfekcia, teda vizuálny vzhľad obalov produktov, reaguje na potreby a požiadavky zákazníkov. Keďže zákazník je príjemcom informácií, ktoré uvádzame na obaly produktov, výrobca by mal poznať jeho potreby a presne na ne reagovať. Za týmto účelom rozdeľujeme zákazníkov do jednotlivých skupín, z ktorých každá má svoje špecifické záujmy.

PROFESIONÁLOVIA

Sú to zhotovitelia stavieb, ktorí poznajú ponuku a vedia, aký produkt hľadajú. Ich výhodou je, že s väčšinou produktov pracujú denne a informácie na etikete, okrem problematiky výberu, sú pre nich málo dôležité. Zhotovitelia preferujú hromadné obaly, ktoré plnia prepravnú funkciu. Väčšinou ide o kartóny a vedrá. S dôležitých informácií by mal obal obsahovať typ, veľkosť a množstvo produktu v balení. Často si zákazníci vyberajú aj váhový tovar (ktorý si sami zvážia), vďaka čomu si môžu vybrať správne množstvo produktu podľa svojich potrieb.

Kľúčové sú informácie na regále a vhodná navigácia. V širokej ponuke a spektre informácií je dôležité, aby zákazník rýchlo a jednoducho našiel regál s predmetmi, o ktoré má záujem.

KUTIL

Milovníci domácich stavebných prác nesúvisia so stavebným ruchom dennodenne, ale majú rozvinuté pracovné zručnosti a sú ochotní sami realizovať aj zložité práce. Kutilovia očakávajú znalosti uzavreté v informačnej grafike a krátkych popisoch na obaloch produktov. Preto balenie obsahuje informácie o samotnom produkte, ako aj o jeho správnej montáži a určenom použití. Táto skupina má skôr záujem o menšie balenia. Dôležitým prvkom expozície je aj navigácia, najmä tá, ktorá ponúka riešenia montážnych problémov.

SPOTREBITEĽ

Zákazníkom je často človek, ktorý mimochodom vykonáva jednoduché domáce práce a hľadá produkty, ktoré presne zodpovedajú jeho požiadavkám. Jednoduché práce, ako je napríklad zavesenie obrazu, môžu vykonať svojpomocne, ak predajca a výrobca zaručia primeranú podporu. Najpohodlnejším typom podpory je rozhovor a priame poradenstvo, ale keď to nie je možné, hlavnú úlohu zohráva vizuálna stránka konfekcie. Spotrebiteľom zvolený obal obsahuje vypočítaný, nie príliš veľký počet produktov. Obal by mal obsahovať základné informácie ako účel použitia výrobku, jeho rozmery, podklad, pre ktorý je určený a zaťaženie, ktoré unesie. Informáciou, ktorá uľahčuje prácu, je aj spôsob alebo spôsoby montáže.

Úloha výrobcu a distribútora

Význam informácií, ktoré výrobca uvádza na obale, môže podnecovať alebo odrádzať od nákupu. Navyše tieto informácie môžu rozhodnúť o úspechu stavebného projektu. Jedno je isté, bez ohľadu na segmentáciu zákazníkov má výrobca voči svojim zákazníkom informačnú povinnosť. K základným informáciám o parametroch produktov sa oplatí pridať praktické poznatky a odporúčanie pre správnu montáž.

Zákazník, ktorý sa vracia k ponuke, si vedome alebo podprahovo všimne pokusy spojiť určité informácie s produktmi. Príkladom je označenie jednotlivých druhov podkladov vhodnými farbami. V istom momente podvedome hľadáme riešenie, ktoré je pre nás vizuálne vhodné.

V ponuke Klimas Wkręt-met boli zelenou farbou označené produkty univerzálne, určené pre rôzne druhy podkladov. Tento typ výrobku je najvhodnejší, ak nemáme skúsenosti alebo znalosti o materiáli, z ktorého bola vyrobená, napr. stena. Iné je to v prípade modrej farby, ktorou sú označené plné podklady ako betón alebo plná tehla, ako aj pórobetónové tvárnice. Plné podklady sa vyznačujú kompaktnou štruktúrou a často sú dodatočne vystužené výstužami (nosné steny a preklady). Sadrokartón je podklad označený v ponuke Klimas Wkręt-met oranžovou farbou, zatiaľ čo drevo žltou farbou. Oceľový podklad je označený farbou šedou.

To, čo sa na prvý pohľad môže zdať len estetickým zákrokom, sa v okamihu koncentrácie stáva dôležité a uľahčuje výber produktu. No pri ďalších návštevách je to uľahčenie, ktoré zákazníci ocenia.

Informácie týkajúce sa spôsobu montáže produktu, sú veľmi dôležité, najmä pre začiatočníkov. Ak obrázok nie je dostatočným nosičom montážnych informácií, oplatí sa uviesť miesto vhodné na prehĺbenie vedomostí zhotoviteľa. Obaly obsahujú QR kód, ktorý používateľa nasmeruje na príslušnú webovú stránku, ktorá obsahuje podrobné informácie o montáži, ako aj podporné materiály, ako sú filmy a špecifikácie.

Umiestnenie vhodných informácií na obaloch a etiketách nie je kozmetický, ale informačný postup. Samozrejme, atraktívne vyzerajúca ponuka nabáda k nákupu a upútava pozornosť, no čo je dôležitejšie, umožňuje jednoduchý a rýchly výber vhodných techník upevnenia. Klimas Wkręt-met vychádza v ústrety požiadavkám zákazníkov a odpovedá na ich otázky a pochybnosti aj formou novej konfekcie produktov.