Teplý a bezpečný dom s upevňovacími prvkami KLIMAS na upevnenie tepelnej izolácie stien v systémoch ETICS

Zateplenie budovy zvonku zaručuje teplo jej obyvateľov a výrazné zníženie nákladov na vykurovanie. Vďaka správne zhotovenému zatepľovaciemu systému získava dom dobrú tepelnú izoláciu, ktorá zároveň minimalizuje jeho zahrievanie v horúcom počasí.

Čo je to zateplenie stien – systémy ETICS

Zateplenie vonkajších stien je spôsob, ako zvýšiť energetickú účinnosť budov. Dobre zateplený dom znamená nielen nízke energetické straty a nižšie náklady na vykurovanie, ale predovšetkým je to interiér, ktorý je v zime teplý a chladný v lete, pretože najdôležitejšou úlohou izolácie je tepelná ochrana a ochrana pred nepriaznivými vplyvmi prostredia, napr. hlukom. To stavia výrobcov tepelných izolácií pred mnohé výzvy. Splnenie reštriktívnych požiadaviek, bezporuchovosť či záruka životnosti na roky sú najdôležitejšie aj z hľadiska spojovacieho materiálu. Vonkajšie steny sa izolujú tak, že sa na ne nalepí vrstvený tepelnoizolačný systém, pričom každá vrstva plní v systéme špecifickú funkciu.

Príprava podkladu

Trvanlivosť celého zatepľovacieho systému závisí od kvality podkladu. Preto je potrebné venovať pozornosť jeho zhodnoteniu a príprave. Malo by sa pamätať na to, že starý dom sa vykuruje iným spôsobom a novopostavený. Preto skôr ako začnete s zateplením starej stavby s neomietnutými tehlovými stenami, opláchnite steny prúdom vody a vyplňte dutiny a príliš hlboké medzery medzi tehlami, tvárnicami alebo dutinovými tvárnicami maltou. Stenu je vždy nutné natrieť penetračným náterom.

Zo steny pokrytej omietkou je potrebné odstrániť všetky nečistoty. Ak je vlhká alebo plesnivá, najskôr odstránime príčiny tohto stavu. Popraskanú alebo odpadajúcu omietku odstránime. V novostavbách stačí vyčistiť steny, bez renovačných prác.

Inštalácia tepelnoizolačnej vrstvy (zateplenia)

Suterén budovy. S zatepleniem základov začíname po dokončení zvislej izolácie. Soklovú časť budovy oddeľuje od fasády tzv. štartovací profil – štartovací pás. Pod úrovňou terénu sa izolácia stien pivníc vykonáva z polystyrénu vyššej hustoty. To chráni hydroizoláciu pred mechanickým poškodením súvisiacim s tlakom zásypovej zeminy.

Stena budovy. Spôsoby zateplenia sa líšia v závislosti od typu stavebného materiálu použitého na stavbu budovy (drevené, tehlové alebo zrubové domy). Základné metódy zateplenia stien zvonku sú:

 • zateplenie stien v systémoch ETICS
 • zateplenie v systéme ventilovaných fasád

Spojovacie prvky Klimas Wkręt-met v systémoch ETICS

Inovatívny upevňovací prvok na upevnenie tepelnej izolácie stien je kombináciou viacerých vlastností, ktoré spolu zaručujú efektívnu a bezpečnú montáž a životnosť celého systému ETICS.

Bezproblémový a bezporuchový? FIXPLUG!

Upevňovacie prvky v tepelnoizolačných systémoch musia byť multifunkčné. Jednou z ich úloh je preniesť zo podkladu príslušné trhacie sily, ktoré sú spôsobené sacími silami vetra. Okrem toho musí upevňovací prvok zabrániť pretiahnutiu tepelnoizolačného materiálu cez prítlačnú dosku upevňovacieho prvku, mal by správne pritlačiť materiál k podkladu, vystužiť celý systém a zabezpečiť správnu bodovú tepelnú vodivosť. Upevňovacie prvky na tepelnú izoláciu by mali obmedziť vznik tepelných mostov v miestach inštalácie, ich dôležitou vlastnosťou je aj ochrana celého zatepľovacieho systému pred poruchou, ktorá môže byť spôsobená stratou priľnavosti alebo únosnosti lepiacej vrstvy a kompenzácia síl vznikajúcich na fasáde v dôsledku denných teplotných výkyvov.

fixplug-8FIXPLUG 8 

FIXPLUG spĺňa všetky tieto požiadavky. Upevňovací prvok má plastové vreteno vystužené skleneným vláknom, vďaka čomu sa vyznačuje vysokou pevnosťou a neláme sa pri montáži pri pokuse o dobitie. Teleskopická konštrukcia upevňovacieho prvku FIXPLUG zaručuje správne osadenie v podklade a zatopenie prítlačnej príruby v izolačnom materiáli, čo značne uľahčuje kladenie výstužnej siete na fasádu. Okrem toho nie je potrebné použiť hrubú vrstvu lepidla na vyrovnanie povrchu a skrytie prítlačných objímok upevňovacích pvkov, ktoré nie sú v jednej rovine s tepelne izolačným materiálom. Montáž je bezproblémová a bezporuchová.

Upevňovací prvok sa vyznačuje aj špeciálnym 4-cestnou konštrukciou dilatačnej zóny, vďaka čomu získava veľmi vysokú nosnosť a zaručuje spoľahlivé upevnenie polystyrénu v materiáloch vo všetkých kategóriách podkladu (ABCDE) podľa ETAG014: v betóne, plných i dutých stenách, pórobetóne, betónových prvkoch na ľahkom kamenive. Vďaka takejto konštrukcii, dilatačnej zóne a zosilnenému tŕňu je nosnosť spojovacieho prvku porovnateľná s nosnosťou spojovacích prvkov s oceľovým tŕňom. Jeho jednoduchosť použitia sa zvyšuje, keď sa FIXPLUG dodáva kompletný (vopred zmontovaný).

 

 

 

 FIXPLUG 8

wktherm-8 

WKTHERM 8 a WKTHERM S 8

Zatĺkaný spojovací prvok WKTHERM 8 a skrutkový spojovací prvok WKTHERM 8 S s oceľovým kolíkom a ultrakrátkou dilatačnou zónou, čo umožňuje získať maximálnu pevnosť spojovacieho prvku s minimálnym množstvom práce a nákladov spojených s používaním zariadení. Spojovací prvok je určený na upevnenie polystyrénu a minerálnej vlny do podkladov ako je betón, plná keramická tehla a silikátové tehly, keramický blok.

Špeciálna, predĺžená hlava oceľového čapu je pokrytá materiálom, ktorý ho chráni proti korózii.

Objímka upevňovacieho prvku WKTHERM je určená na zvýšenie tuhosti prítlačnej dosky. Spojovacie prvky sú vopred zmontované: to zaručuje, že komponenty spojovacích prvkov budú vždy správne zvolené.

 

 

 

 WKTHERM 8

 

eco-drive-8 

ECO-DRIVE 8, ECO-DRIVE S 8 – pre polystyrén, ECO-DRIVE W – pre minerálnu vlnu

Univerzálna skrutkovacia spojka s oceľovým kolíkom a teleskopickou prítlačnou doskou na upevnenie polystyrénu v ľahkých materiáloch ako je keramický blok alebo pórobetón – priskrutkovanie kolíka zabraňuje rozpadnutiu konštrukcie a zaručuje najvyššie pevnostné parametre.

Spojením teleskopickej konštrukcie s doskou rezajúcou tepelnoizolačný materiál sa skrátil čas montáže. Z dôvodu ochrany životného prostredia výrobok nevyžaduje použitie plastových rezačiek WK-FT (pre zapustenú inštaláciu) – týmto spôsobom je úplne eliminovaný problém znečistenia životného prostredia prachom z polystyrénu.

Upevňovací prvok sa používa pre zapustenú montáž. Je vybavený systémovým polystyrénovým kotúčom. Eliminuje sa tým vznik bodových tepelných mostov a zároveň sa zvyšuje estetika vonkajšej izolačnej vrstvy.

Overené produkty určite uľahčia celý projekt a konečný výsledok poteší nielen oko, ale aj vrecko. Predtým, ako sa pustíte do práce by ste mali iba pamätať na výber správnych produktov a technológií, ako aj dodávateľa. Pri dodržaní odporúčaní výrobcu a správnom vykonaní práce je dôležité, aby ste si v lete mohli užívať chládok a v zimných mesiacoch tráviť dlhé chladné večery v našom magickom domu, kde bude teplo, bezpečne a ticho.

 ECO-DRIVE 8

 

 

 

 

Zateplenie stien – na čo si dať pozor:montaz_zateplenia

 • staré budovy – v ktorých sa vykonáva rekonštrukcia a novostavby, v ktorých sa zateplenie navrhovalo zvyčajne už v procese výstavby
 • podklady – v novostavbách väčšinou nie sú problémom a treba ich len očistiť od prípadných nečistôt. Problém nastáva pri starých budovách, ktoré sú často pokryté zoslabenou omietkou, špinou, machom či iným náterom. Vtedy treba pamätať na správnu prípravu podkladu, pretože dôsledkom zlej prípravy steny môže dojsť k uvoľneniu celého zatepľovacieho systému.
 • tepelnoizolačný materiál – polystyrén alebo minerálna vlna
 • hrúbka tepelnej izolácie – parametrom, ktorý popisuje tepelnoizolačné vlastnosti celej priečky je súčiniteľ prestupu tepla (U). Čím je jeho hodnota nižšia, tým lepšie priečka izoluje. Tento súčiniteľ závisí predovšetkým od hrúbky materiálov, ktoré tvoria priečku a ich vlastností opísaných súčiniteľom tepelnej vodivosti lambda. Čím menší je parameter lambda daného materiálu, tým lepšie tepelnoizolačné vlastnosti tento materiál má. Čím je však vrstva izolácie hrubšia, tým je koeficient prestupu tepla nižší
 • montáž povrchových alebo zapustených spojovacích prvkov – táto etapa prác je dôležitá, pretože má priamy vplyv na bodový súčiniteľ prestupu tepla priečkou.

 

Dôležité!

 • Použitie nevhodného upevňovacieho prvku môže viesť k dodatočným tepelným mostom.
 • Príliš malý počet použitých spojovacích prvkov môže oslabiť systém v prípade jeho zlyhania.
 • Príliš hlboká inštalácia spojky do tepelnoizolačnej vrstvy, a jej následné prelepenie väčším množstvom lepidla vytvorí na fasáde viditeľné body, tzv. „efekt lienky“, ktorý má za následok nepekný vzhľad fasády pri rýchlych zmenách teplôt a vysokej vlhkosti vzduchu.
 • V okrajových zónach (na rohoch budov a okolo okenných a dverných otvorov) by sa mal zvýšiť počet upevňovacích prvkov.
 • Upevňovacie prvky by mali byť inštalované po minimálne 24 hodinách od ukončenia upevňovania izolačných dosiek.
 • Práce by sa mali vykonávať pri teplote +5 až +25 st. C.
 • Upevňovací prvok by mal byť inštalovaný v lepiacej zóne na upevnenie tepelnoizolačnej dosky.