Energicky úsporná a teplá inšatalácia okien

V čase neustále rastúcich cien plynu, elektriny a pohonných látok sa čoraz viac investorov rozhoduje pre modernizáciu svojich domovov, ktorá je najlepším spôsobom na zníženie tepelných strát a je dôležitá pre rozpočet domácnosti. Dôležitým prvkom tepelnej modernizácie je okrem výmeny zdroja vykurovania a zateplenia aj výmena stolárskych výrobkov, najmä okien. Nové okná, ktorými zastúpime staré a netesniace stolárske výrobky, môžu obyvateľom výrazne zvýšiť komfort života.
 

Okno je vystavené atmosférickým faktorom vrátane síl tlaku a sania vetra. Preto musí byť spojenie medzi oknom a stenou tesné a bezpečné. Zdanlivo neviditeľné prvky ako spojky majú veľmi výrazný vplyv na bezproblémové používanie okna počas celej jeho životnosti. Bez ohľadu na veľkosť a materiál okien by mali tvoriť jednotný systém so stenou budovy. Jednou zo základných činností ovplyvňujúcich dosiahnutie takéhoto efektu je správne, mechanické spojenie konštrukcie okien s konštrukciou stavby.

Kľúčovou otázkou pri montáži okna alebo dverí je výber vhodného mechanického spojovacieho prvku a jeho dĺžky. Techniky upevňovacích prvkov Klimas Wkręt-met sú prispôsobené rôznym typom inštalácie.

Inštalácia mimo otvoru – KPS-FAST-S / KPR-FAST-K

Kvalitne vykonaná montáž, ktorá spočíva v posunutí okna za líc steny pomocou špeciálnych konzol alebo vodidiel, minimalizuje riziko tepelných mostov a umožňuje jednoduchú výmenu drevenej konštrukcie. V takomto prípade sú neodmysliteľným prvkom systému správne zvolené rámové čapy typu KPS-FAST-S a KPR-FAST-K. Typ a rozmery spojovacích prvkov ako aj ich umiestnenie je potrebné vždy prispôsobiť rozmerom zárubne a odporúčaniam výrobcu stolárskych výrobkov.

Inštalácia do okenného otvoru – WHO/WHOW

Vo všeobecnosti platí, že v jednovrstvových stenách sú okná osadené v strede hrúbky steny, zatiaľ čo v dvojvrstvových stenách s tepelnoizolačnou vrstvou 15-20 cm čo najbližšie k vonkajšiemu okraju steny. V prípade dvojvrstvových stien, kde izolácia presahuje 20 cm, je možné stolárske výrobky inštalovať mimo steny, v zóne izolácie. V trojvrstvových stenách by sa okná mali inštalovať priamo do izolačnej vrstvy, medzi nosnú stenu a fasádnu stenu.

Pri montáži do strednej časti okenného otvoru cez príslušné montážne otvory v ráme v pevných základoch sa odporúča použiť tvrdené samorezné skrutky pre zárubne WHO. Tieto skrutky sú vybavené závitom so štrbinou, ktorý zaručuje spoľahlivé a trvanlivé upevnenie v murive (betón, keramické a silikátové tehly) aj v drevenom podklade a kužeľová hlava zaisťuje stabilné uloženie v PVC. Na druhej strane pre montáž drevených profilov sa odporúča použiť skrutku WHOW s valcovou hlavou, ktorá zaručuje čo najnižšie odkrytie hlavy a zároveň jej bezpečné usadenie.

Ak je okno na vonkajšom okraji steny a je s ňou v jednej rovine, odporúča sa použiť spojku pre zárubne LO. Ide o kvalitný spojovací materiál vyrobený z pozinkovanej ocele. Pri montáži vždy pamätajte na dodržanie minimálnych vzdialeností od okrajov, aby ste predišli poškodeniu steny a zabezpečili optimálny prenos zaťaženia.

Pred začatím montážnych prác musí byť okenný otvor tiež riadne pripravený, tj. vyrovnaný, očistený od prachu a nečistôt a natretý penetračným náterom. Je tiež dôležité dôkladne ho zmeriť, aby sa zabránilo tomu, že okno bude príliš malé alebo príliš veľké vzhľadom na rozmery zárubne. Bez ohľadu na umiestnenie výrobku je dôležité použiť výrobcom odporúčaný počet kotiev a použiť vhodné konzoly alebo zodpovedajúce montážne systémy.

typy_okien Spôsoby a kvalita týchto spojov budú mať vplyv na funkčnosť stolárskych výrobkov, ktoré sú vystavené teplotným rozdielom, zaťaženiu vlastnou hmotnosťou, vonkajším silám od tlaku a sania vetra a prevádzkovému zaťaženiu pri používaní. Bez ohľadu na typ zaťaženia (vlastná hmotnosť okna alebo tlak a sanie vetra) má správne množstvo a kvalita použitých spojovacích prvkov zaručiť, že budú ich prostredníctvom všetky záťaže prenášané na stavebnú konštrukciu, bez zmeny funkčnosti inštalovaných výrobkov. Správna montáž by mala byť vykonaná v súlade so stavebnými predpismi a smernicami výrobcu dverového a okenného stolárstva.