Ako zvoliť dĺžku tesárskych skrutiek?

Tesárske skrutky sú názov širokej sortimentnej skupiny, ktorá zahŕňa všetky spojovacie prvky určené pre drevené konštrukcie. Tesárske výrobky sa líšia od tých, ktoré boli ponúkané na trhu pred niekoľkými rokmi. Priebežne vykonávané testy a technologické inovácie umožnili rozširovať ponuku, pričom sa individuálne riešenia starostlivo venovali špecifickým otázkam práce pokrývačov a tesárov. Kedysi hojne používané klince nahrádzajú tesárske skrutky celým radom ich nespochybniteľných výhod.

SKRUTKY NAMIESTO TESÁRSKYCH KLINCOV

Skrutky do dreva majú oveľa väčšiu nosnosť v porovnaní s klincami používanými v minulosti. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že aj spôsob inštalácie je oveľa pohodlnejší. Vďaka závitovaniu sa zlepšuje aj dotiahnutie spájaných prvkov. Stabilné spojenia výrazne ovplyvňujú tuhosť konštrukcie. Dôležité je, že v prípade chybnej montáže je oveľa jednoduchšie vykonať opravu odskrutkovaním a opätovným zaskrutkovaním skrutky.

DO KAŽDÉHO DREVA

Tesárske skrutky sú určené na spájanie dreva a materiálov na báze dreva. V súčasnosti sa čoraz viac nových investícií realizuje s využitím dreva CLT, LVL, KVH a BSH. Použitie tesárskych skrutiek v nich zvýši hospodárnosť a ergonómiu práce.

Tesárske skrutky sú určené aj na spájanie dreva s materiálmi ako preglejka, drevotrieska, drevovláknitá doska, OSB a drevotrieskový cement. Tesárske skrutky sú výrobky, ktoré vyžadujú príslušné výpočty. Ich správne umiestnenie a počet ovplyvňujú bezpečnosť konštrukcie. Počas projektových prác a výbere sa zohľadňuje ich umiestnenie, druh zaťaženia a sily pôsobiace na skrutky, tj. pretiahnutie hlavy cez upevňovaný prvok, vytrhnutie tesárskej skrutky z konštrukcie ťahovou silou alebo šmykovou silou, ktorá by mohla prerušiť spojenie.

KONŠTRUKČNÉ TRIEDY

Drevené konštrukcie možno rozdeliť podľa tried použitia. Do prvej triedy patria prvky umiestnené vo vykurovanom, uzavretom priestore, nepodliehajúcom vonkajším poveternostným vplyvom. Ide najmä o obytné časti drevených domov, kde vlhkosť drevenej konštrukcie nepresahuje 12%. Druhú triedu tvoria konštrukcie v otvorenej budovách, ktoré však nie sú priamo vystavené poveternostným vplyvom. Medzi takéto budovy patria prístrešky a nevykurované podkrovia. Poslednou, treťou triedou, sú konštrukcie, ktoré sú väčšinou odkryté a priamo vystavené vplyvom živlov.

 
dom-zima2 (1)
 

DOKONALÉ ZABEZPEČENIE

Konštrukčné skrutky Klimas Wkręt-met sú zaistené vysoko odolným lamelovým povlakom SQ Ceramic. Ide o antikoróznu ochranu pozostávajúcu zo zmesi zinkových vločiek, hliníka a spojivových živíc. Lamelový povlak je vysoko účinný proti korózii, dokonca desaťnásobne prevyšuje galvanický zinok (HDG). Povlak je tiež extrémne odolný voči chemikáliám a žiareniu a neobsahuje ťažké kovy. Lamelový náter má mimoriadne hladký povrch, čo uľahčuje skrutkovanie tesárskych a pokrývačských výrobkov.

 

NOVÉ RIEŠENIA

 Rad skrutiek do dreva KLIMAS Wkręt-met je vybavený funkciami, ktoré uľahčujú montáž a urýchľujú postup prác.

  koncovka_skrutky 

Prvým z nich je nový frézovací hrot, ktorý je originálnym riešením KLIMAS Wkręt-met, ktorý je vybavený dvojitým závitom, ktorý umožňuje okamžité uchopenie dreva menším tlakom. Frézovací hrot tesárskych skrutiek umožňuje zníženie odporu pri skrutkovaní o 20%, čo výrazne ovplyvňuje výdrž batérie skrutkovača.

 

 

rezne_zarezy         

Špeciálne rezné zárezy na závitoch skrutiek do dreva ľahko prerezávajú drevené konštrukcie, vďaka čomu uľahčujú skrutkovanie.

 

 

 

voskovy_povlak 

  Poslednou funkcionalitou je voskový povlak, ktorý umožňuje znížiť hodnotu krútiaceho momentu pri skrutkovaní.

 

 

 

VÝBER SKRUTIEK

Konštrukčné spoje dreva musia byť vyhotovené spoľahlivo a stabilne, správne vykonanie drevenej konštrukcie určuje bezpečnosť užívateľov investície. V prípade prác realizovaných v súlade so stavebným projektom, obsahuje on informácie o vhodných tesárskych spojoch, avšak pri realizácii bez profesionálneho projektu je bremeno výberu vhodných skrutiek do dreva na zhotoviteľovi. Správny výber tesárskej skrutky vyžaduje presné určenie jej priemeru a dĺžky. Skrutka do dreva najčastejšie používaná pri stavebných prácach má priemer 6,8 alebo 10 mm. Pri montáži podhľadu alebo debnenia môžu mať tieto skrutky menší priemer. Čím väčší je priemer, tým pevnejšie je spojenie. Dlhé skrutky s veľkým priemerom by bolo ťažké vložiť bez rezacích zárezov a voskového povlaku.

Dĺžka stavebných skrutiek závisí od hrúbky spájaných prvkov. Kľúčom k montáži tesárskych skrutiek je, že se celý povrch so závitom musí nachádzať v podkladovom materiáli. Dôležité je, že by koniec skrutky nemal preraziť materiál.

Stolárska skrutka by mala byť vybavená tvarom hlavy vhodným pre zamýšľaný účel. Zápustná hlava skrutky do dreva zaisťuje dokonalé zarovnanie spojovacieho prvku s povrchom. Sú ideálne na miestach, kde sú potrebné hladké povrchy, ako sú kontralaty alebo debnenie. Tanierová hlava poskytuje lepší prítlak a možno ju utiahnuť väčšou silou. Konštrukčné skrutky sú vybavené TORX hniezdom, ktoré umožňuje použitie väčšej sily bez rizika poškodenia koncovky alebo hniezda.

Správny výber priemeru a dĺžky by mal byť doplnený o presné určenie hustoty spojov a ich vhodných miest. Pri práci mimo určeného projektu je lepšie použiť viac skrutiek – preventívne.

PLNÝ ZÁVIT PRE KONŠTRUKCIE

Stavebné skrutky s plným závitom WKFC a WKFS sa používajú pri spojoch nových konštrukcií, ako aj tých, ktoré sú predmetom renovácie a spevnenia. Vďaka svojmu plnému závitu držia skrutky do dreva materiály, ktoré sa majú spájať. Skrutky sa používajú v miestach oslabenia konštrukčných prvkov, ako sú otvory alebo podrezania nosníkov. Zvlášť citlivým miestom, v ktorom dochádza k delaminácii dreva je hrebeňová zóna. Všetky opísané miesta by mali byť spevnené stavebnými skrutkami. Skrutky WKFC a WKFS je možné montovať pod uhlom 90, 60 a 45 stupňov. Líšia sa použitou hlavou, v prípade WKFC ide o valcovú hlavu ktorá sa skryje v štruktúre dreva, pričom WKFS sú vybavené kónickou hlavou ktorá lícuje s jej povrchom. Skrutky s valcovou hlavou sa vďaka svojej konštrukcii osvedčia v spojoch, kde sa neodporúča odstraňovať drevené prvky.

Správna montáž stavebných skrutiek by mala byť vykonaná vo vhodnej vzdialenosti od okraja nosníka. Jeho minimálna hodnota je trojnásobok priemeru skrutky pri predvŕtaní alebo päťnásobok pri montáži bez predvŕtania.

STAVEBNÉ SKRUTKY

Skrutky WKCP sú určené na tesárske spoje, ako je spájanie krokiev so stenovou doskou, spájanie trámov pod rôznymi uhlami, montáž dreveného stĺpa so základovou kotvou alebo montáž strešného krovu. Hlava s podložkovým hrotom použitá v skrutkách zaručuje silné dotiahnutie upevňovaného prvku. Skrutky boli vybavené množstvom riešení, ktoré Klimas Wkręt-met venoval tesárskym výrobkom.

Ekvivalentom týchto skrutiek so zápustnou hlavou, ktorá dokonale lícuje s drevom, sú skrutky do dreva WKCS. Každá skrutka do dreva má vlastnosti, ktoré uľahčujú montáž a urýchľujú pracovné tempo. Stolárske skrutky KMWHT sú príkladmi skrutiek pre konštrukčné spojenie drevených prvkov, ako sú laty a kontralaty, montáž OSB dosiek na konštrukciu a montáž záhradného nábytku. Majú širokú škálu veľkostí, priemery od 3 do 6 mm a dĺžky od 30 do 300 mm. Konštrukcia skrutky nevyžaduje predvŕtanie spájaných prvkov.

DVOJITÝ ZÁVIT

Dvojzávitové izolačné skrutky WKCP sa používajú na zhotovenie nadkrokvovej izolácie minerálnou vlnou aj PIR penou a na zateplenie stien rovnakým spôsobom.

Zaujímavým typom skrutiek do drevených konštrukcií sú skrutky WKSS. Tesárske skrutky WKSS sa používajú na vyrovnanie lát pod strešnú krytinu. Vďaka dvojitému závitu eliminujú potrebu neúčinných klinov. Vyrovnávacie skrutky pre laty takmer zlikvidovali používanie klincov, a to vďaka dvojitému závitu, ktorý umožňuje získať medzeru medzi latou a kontralatou a vyrovnanie povrchu strechy. Skrutka umiestnená v konštrukcii by mala byť úplne utiahnutá a potom uvoľnená, aby sa získal príslušný vyrovnávací priestor. Správne vykonané zarovnanie povrchu strechy vyžaduje, aby sa toto ošetrenie vykonalo medzi susednými produktmi. Pre svoju funkčnosť sa tieto skrutky nazývajú aj rozperné skrutky.

MONTÁŽ STRECHY

Po dokončení tesárskych prác pristupujú pokrývači k vykonaní krytiny. V prípade montáže škridiel sú na zhotovenie krytiny potrebné farmárske skrutky, bežne známe ako farmery. Klimas Wkręt-met ponúka farmárske skrutky so šesťhrannou hlavou a menšie s TORX hniezdom. Farmárske skrutky so závitom TORX sú ideálne pre montáž kovových strešných škridiel, kde je dôležitá neviditeľnosť upevňovacích prvkov. Každá farmárska skrutka je vybavená EPDM podložkou, ktorá chráni pred prenikaním vody v mieste montáže. Farmárske skrutky sú dostupné v širokej škále farieb RAL.

SILNÝ PRE GENERÁCIE

Kvalitu ponuky Klimas Wkręt-met zaručujú testy, ktoré sa neustále vykonávajú vo výskumných laboratóriách. Výrobky podliehajú technologickým procesom zameraným na zlepšenie funkčnosti výrobkov a ich vývoj. Vďaka týmto procesom sa produktové portfólio vyvíja v súlade s potrebami trhu so stavebnými materiálmi. Za zmienku stojí aj to, že sa na výrobky Klimas Wkręt-met vzťahuje európske technické posúdenie ETA, ktoré je silným odporúčaním a potvrdením vysokej kvality výrobku.